Reglement

Reglement Fit & Relax Opmeer

 • De lidmaatschappen worden aangegaan voor 3 maanden òf 1 jaar.
 • De contributie dient vooruit contant te worden voldaan of via een maandelijkse incasso.
 • Inschrijfgeld wordt éénmalig in rekening gebracht.
 • Opzegging dient 1 maand voor einddatum van het abonnement schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Bij het niet doorgeven van vakantie, ziekte of opzegging gaat de betalingsverplichting door.
 • Vakanties dienen minimaal 2 weken van tevoren worden doorgegeven (zie hoofdstuk vakantie). Bij langdurige ziekte (=min. 6 weken) of andere dringende reden wordt de betaling opgeschort, dit is alleen vooraf in overleg mogelijk.
 • Er is geen terugvordering van gedane betalingen mogelijk.
 • De lidmaatschappas moet altijd meegenomen worden. Bij verlies of beschadiging van de lidmaatschappas wordt € 7,50 in rekening gebracht.
 • Gedurende de zomerperiode en de kerstvakantie, worden onze openingstijden en de lessen aangepast.

Sporten

 • Voor nieuwe leden geldt; dat er altijd een afspraak gemaakt moet worden voor een fitness intake, deze duurt circa 1 uur, indien nodig kan er een vervolg afspraak gemaakt worden.
 • Losse fitness lessen, gelden alleen voor diegene die ervaring hebben in de fitness.
 • Men dient in de fitness-, Indoorcycling- en aerobicsruimte, sportkleding en schone sportschoenen te dragen. De schoenen mogen niet afgeven en absoluut niet buiten gedragen zijn. Voor de hygiëne is het verplicht een handdoek te gebruiken in de zaal.
 • Toestellen i.v.m. hygiëne, na gebruik afnemen met het daarvoor bestemde papier en schoonmaakmiddel.
 • De sportschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdens de training opgelopen letsel en/of blessures.
 • Gewichten en andere losse materialen dienen na gebruik, weer op de daarvoor bestemde plaats terug gelegd te worden.


Zonnebank

 • Hiervoor is een reservering nodig. Dit kan telefonisch gedaan worden of aan de receptie.
 • Na gebruik dient deze met de aanwezige schoonmaakmiddelen gereinigd te worden.


Kinderhoekje

 • Deze is open op maandagochtend van 09.00-11.00 uur.
 • De kleintjes die hier spelen blijven onder volledige verantwoording staan van de ouders.


Algemeen

 • De sportschool stelt lockers beschikbaar, de sleutel wordt in bewaring gegeven bij de receptie.
 • De sportschool is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing en schade aan goederen en andere persoonlijke voorwerpen.
 • Gevonden voorwerpen worden ± 21 dagen bewaard.
 • De sportschool behoudt zich het recht om bij misdragingen het lidmaatschap te beëindigen.
 • Het is niet toegestaan eigen versnaperingen en/of drankjes te nuttigen in de sportschool.


Vakantie

 • Vakanties dienen minimaal 2 weken van tevoren worden doorgegeven. In dat geval kan de betaling éénmalig worden opgeschort.
 • Bij 1-jaar abonnement kan er maximaal 4 weken kosteloos worden verrekend aan het einde van de periode van het abonnement.
 • Bij 3-mnd. abonnement kan er maximaal 1 week kosteloos worden verrekend aan het einde van de periode van het abonnement.
 • Indien er langer wordt gestopt dan bij bovenstaande abonnementen toegestaan, wordt het abonnement tijdelijk stop gezet. Bij de herstart brengen wij administratiekosten in rekening.

Algemeen reglement, Fit & Relax Opmeer 2016